Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη” στα δύο τμήματα της πέμπτης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανιών/Presentation of the educational program “People and Animals: Roommates on the same planet” in both classes of the fifth grade of the 8th Elementary School in Chania

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη” στα δύο τμήματα της πέμπτης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανιών/Presentation of the educational program “People and Animals: Roommates on the same planet” in both classes of the fifth grade of the 8th Elementary School in Chania