Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη” στα δύο τμήματα της πέμπτης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανιών/Presentation of the educational program “People and Animals: Roommates on the same planet” in both classes of the fifth grade of the 8th Elementary School in Chania

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

 

Στις 27 Απριλίου έγινε παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη” στα δύο τμήματα της πέμπτης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανιών απο την Όλγα Λιάρα, υπεύθυνη για θέματα παιδείας της ομοσπονδίας.
Τα παιδιά είχαν ήδη παρακολουθήσει την προβολή της φιλοζωικής ταινίας “Re-Action”.
Με την παρουσίαση του προγράμματος λύθηκαν διάφορες απορίες των παιδιών, αν και ήταν ήδη αρκετά ενημερωμένα σε πολλά θέματα, όχι μόνο σχετικά με τα ζώα συντροφιάς αλλά και με τα άγρια ζώα και το περιβάλλον.
Πολλά συγχαρητήρια επίσης στους δασκάλους που με με τον τρόπο τους και τη δουλειά τους δημιουργούν φιλοζωική ιδεολογία στα παιδιά.

Μετά την παρουσίαση, τα παιδιά μας έδειξαν το κολλάζ που δημιούργησαν, με τις εντυπώσεις τους από την ταινία.

 

 

On 27th of April the educational program “People and animals: Roommates on the same planet” was presented by Olga Liara (responsible for Federation’s education issues) to both classes of the 5th Grade of the 8th Primary school in Chania. Children had already watched the animal friendly movie “Re-action”. A lot of students’ questions have been answered through the program’s presentation although children were well-informed about issues concerning not only pets but also wild animals and the environment.

Many congratulations to the teachers for the establishment of animal friendly ideology through their work and in their own way.

After the presentation, children created a collage to represent their impressions for the movie.