Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη” στα δύο τμήματα της πέμπτης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανιών.

Share with your friends


Submit

Στις 27 Απριλίου έγινε παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη” στα δύο τμήματα της πέμπτης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανιών απο την Όλγα Λιάρα, υπεύθυνη για θέματα παιδείας της ομοσπονδίας.
Τα παιδιά είχαν ήδη παρακολουθήσει την προβολή της φιλοζωικής ταινίας “Re-Action”.
Με την παρουσίαση του προγράμματος λύθηκαν διάφορες απορίες των παιδιών, αν και ήταν ήδη αρκετά ενημερωμένα σε πολλά θέματα, όχι μόνο σχετικά με τα ζώα συντροφιάς αλλά και με τα άγρια ζώα και το περιβάλλον.
Πολλά συγχαρητήρια επίσης στους δασκάλους που με με τον τρόπο τους και τη δουλειά τους δημιουργούν φιλοζωική ιδεολογία στα παιδιά.
Μετά την παρουσίαση, τα παιδιά μας έδειξαν το κολλάζ που δημιούργησαν, με τις εντυπώσεις τους από την ταινία.