Όταν οι δημοτικές αρχές καλύπτουν τους δολοφόνους / When the local authorities cover the murderers

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγεται ο θάνατος-δολοφονία ενός ζώου με την μέθοδο του συρσίματος αυτού πάνω στην άσφαλτο, δεμένο πίσω από ένα όχημα.

Είναι η πρώτη όμως φορά που κάποια δημόσια αρχή καλύπτει την στυγερή δολοφονία και τον δράστη αυτής.

Ξεχειλίζει η οργή μας για τον αποτρόπαιο θάνατο του ζώου αλλά και για τον αμοραλισμό του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης.

Σημείο έσχατης αξιακής παρακμής από κάποιους, που θα έπρεπε λόγω της θέσης τους να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα και όχι προπαγανδιστές μιας ανήθικης από κάθε πλευρά πράξης.

Ακόμη κι αν ο ισχυρισμός του Δήμου ήταν αληθινός, ότι το έσερνε προκειμένου να το απομακρύνει, ισχυρισμός που δεν αντέχει σε κανένα έστω ψήγμα λογικής, ακόμη και τότε η βεβήλωση σε κοινή θέα νεκρού όντος, είναι πράξη απολύτως κατακριτέα και θλιβερή.

Λυπούμαστε για τον ηθικό ξεπεσμό του Δημάρχου Θωμά Μιχόγλου και ζητάμε την χωρίς αναστολή και μεγαλυτέρα των ποινών για τον άθλιο αυτό, που έσερνε πάνω στην άσφαλτο την ίδια την έννοια της ζωής.

Καταδικάστε τους με κάθε δυνατό τρόπο.

 

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία
_________________________________________________________________

It is not the first time when death–the murder of an animal is committed by dragging it on the road, tied on a car.

But it is the first time that a public authority is covering the atrocious murder and its perpetrator.

Our anger is overflowing not only because of this hideous sort of death of the animal, but also because of the amoralism of Topiros Municipality, of Xanthi County.

An action of utmost value’s decline by some people, who should be the bright examples and not the propagandists of an immoral action.

Even if the Municipality claim was true, that he was dragging the animal in order to remove the dead body, a claim which does not endure any logic, even then the blasphemy of exposing a dead body to the public, is a totally condemned and distressing action.

We are very sorry about the moral decline of the Mayor Thomas Mihoglou and we demand the maximum sentence without parole for this wretched “man” who was dragging on the asphalted road the meaning of life itself.

Condemn them in any possible way.

 

Pan-Hellenic Animal Welfare and Environmental Federation