Ο Δήμος Δυτ. Μάνης απαγορεύει τα ζώα συντροφιάς στις παραλίες.

Home / Επιστολές / Ο Δήμος Δυτ. Μάνης απαγορεύει τα ζώα συντροφιάς στις παραλίες.