Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Τσιρώνης φτιάχνει νόμο για τα ζώα χωρίς τις φιλοζωικές οργανώσεις αλλά με τις οικονομικές συντεχνίες γύρω από αυτά. / Τhe Deputy Minister Mr.Tsironis is constituting a law without Animal Welfare Associations but with financial corporations surrounding these.

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Επιστολή έστειλε η ΠΦΠΟ την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιρώνη. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Απαντώντας στην υπ’ αριθ. 2064/05.10.2017 επιστολή σας, σας ενημερώνουμε εκ νέου, ότι δεν θα συμμετάσχουμε στην επιτροπή για την διαμόρφωση της νομοθεσίας για τα ζώα, για τους λόγους που ήδη γραπτά σας έχουμε εκθέσει, θεωρούμε δε, ότι για την εξέλιξη αυτή της μη εκπροσώπησης της συντριπτικής πλειοψηφίας της φιλοζωικής κοινότητας της χώρας, έχετε ακέραια εσείς την ευθύνη.

Τέλος απαντώντας στο σκέλος της επιστολής σας για τις προτάσεις μας σας υπενθυμίζουμε, ότι σας τις έχουμε στείλει πάνω από 5 φορές χωρίς ποτέ να τις επεξεργαστείτε, οπότε θεωρούμε, ότι πλεονάζει να τις στείλουμε για μια ακόμη φορά.

Για την εξέλιξη αυτή να τροποποιήσετε τον νόμο χωρίς την φιλοζωική κοινότητα και με φορείς που ουδεμία σχέση έχουν με την φιλοζωία θα ενημερώσουμε κάθε αρμόδιο και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για μια πραγματική προστασία των ζώων.

Για την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (50 Σωματεία) και την
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 130 Ζωοφιλικών Σωματείων

Η Πρόεδρος
Αναστασία Βυσσίνου Μπομπολάκη

Η Γραμματέας
Μαρία Χουστουλάκη

English translation.
Αγγλική μετάφραση.

The Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation sent a letter to the Deputy Minister of Rural Development and Food,Mr.Tsironis,on Tuesday,10 October 2017.Both the Prime Minister Mr.Tsipras, and the Minister Of Rural Development and Food,Mr.Apostolou have been notified of this letter.

Dear Mr.Minister,

In response to your letter nbr.2064/05.10.2017,we inform you that we will not be participating in the committee for the formation regarding the legislature for animals for the reasons which we have already put in writing.We consider tthe recent developments for the non-representation of the overwhelming majority of the animal welfare community of the country,you entirely have the responsibility.

Finally, in response to the segment of your letter regarding our proposals ,we remind you that we have sent them to you more than 5 times without you having ever studied them and we consider that it is redundant to send them yet again.

Regarding the turn of events of your amending the law without the animal welfare community but instead with organizations which in no way whatsoever have anything to do with animal welfare,we will inform everyone in charge and we will do our utmost for the true protection of animals.

For the Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation(50 Unions)
and the Panhellenic Co-ordinating Committee 130 Animal Welfare Unions

The President
Νatassa Vyssinou Mpompolaki

The Secretary
Maria Houstoulaki