Ο αγώνας για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων μνημείων κτιρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού

Home / Περιβαλλοντικα Νεα / Ο αγώνας για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων μνημείων κτιρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού