Νομική ανεπάρκεια ή ασύγγνωστο λάθος της Αστυνομίας Βόλου; Δεν βεβαιώνει τα πρόστιμα στο κυνοκομείο

Home / Επιστολές / Νομική ανεπάρκεια ή ασύγγνωστο λάθος της Αστυνομίας Βόλου; Δεν βεβαιώνει τα πρόστιμα στο κυνοκομείο