Νέα επίτημα μέλη της ΠΦΠΟ / PFPO’s new honorary members

Share with your friends


Submit
English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.
Η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απονέμει το τίτλο του επίτιμου μέλους της  στους ανθρώπους που συνέβαλαν τα μέγιστα στην διαμόρφωση του προγράμματος της  για τα σχολεία της α’βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης.
Δείτε σε ποιούς.
Τους ευχαριστούμε όλους!

Giannoula -Anna Tsaraboulidou, George Kekeris, Konstantia – Elpiniki Dragouni, Nikoleta Papastergiou, Niovi Chatzinikolaou, Olympia Koukouvetsiou and Zoe Theodosaki have been awarded as PFPO’s honorary members for their decisive contribution to PFPO’s educational program for primary and secondary education.

Special thanks to all!