Νέα έκκληση της Π.Φ.Π.Ο. στον Άρειο Πάγο για τα Δημοτικά Κυνοκομεία της χώρας / New appeal of the P.F.P.O to the Supreme Court regarding the Munichipal Dog Shelters of the Country

Home / Επιστολές / Νέα έκκληση της Π.Φ.Π.Ο. στον Άρειο Πάγο για τα Δημοτικά Κυνοκομεία της χώρας / New appeal of the P.F.P.O to the Supreme Court regarding the Munichipal Dog Shelters of the Country