Μη σύννομες δηλώσεις για τη διαχείριση των αδέσποτων από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης- Αγ. Άννας

Home / Επιστολές / Μη σύννομες δηλώσεις για τη διαχείριση των αδέσποτων από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης- Αγ. Άννας