Μη βεβαίωση Διοικητικών προστίμων του Ν.4039/2012 για την κτηνωδία στο κυνοκομείο Βόλου

Home / Επιστολές / Μη βεβαίωση Διοικητικών προστίμων του Ν.4039/2012 για την κτηνωδία στο κυνοκομείο Βόλου