Ξεπουλάνε τον Ερημίτη, κίνδυνος για βίδρες και αποδημητικά

Share with your friends


Submit

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ κατά των υπουργών Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη για πώληση της χερσονήσου «Ερημίτης», της ΒΑ Κέρκυρας, από το ΤΑΙΠΕΔ.

vidres

«Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ δεν διστάζουν να παραβιάσουν το ελληνικό Σύνταγμα, τη Συνθήκη της Βέρνης, τις Συμβάσεις της Βόνης, της Βαρκελώνης και του Ρίο, για να ξεπουλήσουν τον υδροβιότοπο, το δάσος και τον αιγιαλό του “ακινήτου” Κασσιώπης», καταγγέλλουν η «Κίνηση Πολιτών κατά του Ξεπουλήματος και της Καταστροφής του Ερημίτη», η περιφερειακή παράταξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «ΑΝΑΣΑ» και η δημοτική παράταξη Δήμου Κέρκυρας «ΕΜΠΡΟΣ», που προσέφυγαν στο ΣτΕ. Ζητούν την ακύρωση του από 12-11-2013 Π.Δ. με τίτλο «Εγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του δημοσίου ακινήτου με την ονομασία “Κασσιώπη Κέρκυρας”» (Ερημίτης).

Οπως αναφέρεται στην προσφυγή, η επίδικη περιοχή, έκτασης 447 στρεμμάτων, αποτελεί τμήμα του οικοσυστήματος του «Ερημίτη», στην Κέρκυρα, στο στενό απέναντι από τις αλβανικές ακτές. Η περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και έχει εξαιρετική οικολογική σημασία καθώς με τα δάση και τις τρεις μικρές λίμνες της αποτελεί καταφύγιο για τα αποδημητικά πτηνά αλλά και τη βίδρα (lutra-lutra), ένα από τα πιο απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, το οποίο προστατεύεται από διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες. Μάλιστα η επίδικη έκταση είναι ο μόνος διάδρομος εισόδου της βίδρας στην Κέρκυρα. Επίσης η παράπλευρη και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή καλύπτεται με λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), τα οποία επίσης προστατεύονται από διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες.

Το σχέδιο προβλέπει την πολεοδόμηση 182 στρεμμάτων, του συνόλου δηλαδή της μη δασικής έκτασης, με συντελεστή δόμησης 0,2 και χρήση «Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό». Προβλέπεται να χτιστούν 36.400 τ.μ., από τα οποία τα 7.280 τ.μ. θα είναι ξενοδοχείο, παραθεριστικές κατοικίες και δραστηριότητες. Ακόμη προβλέπεται η αποψίλωση λωρίδας 50 μ. γύρω από την υπάρχουσα λίμνη και διάφορες κατασκευές μέσα στο δάσος. Επιτρέπεται επίσης η δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, αλλά θεωρείται βέβαιη και η «ανάπλαση» της υπόλοιπης ακτής με αποτέλεσμα εκτεταμένες καταστροφές στα λιβάδια Ποσειδωνίας. «Η διαμονή πολλών χιλιάδων ανθρώπων, οι εντατικές χρήσεις ακόμη και μέσα στο δάσος και γύρω από τη λίμνη, ο θόρυβος, η φωτορύπανση, οι ψεκασμοί για τα κουνούπια θα διώξουν και την τελευταία βίδρα αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των αποδημητικών πτηνών που βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στην περιοχή», υπογραμμίζουν οι προσφεύγοντες.

Οπως επισημαίνουν, το «αναπτυξιακό σχέδιο» για την περιοχή αντίκειται:

1. Στο άρθρο 24, παρ. 1 του Συντάγματος όσον αφορά την προστασία της βίδρας αλλά και των αποδημητικών πτηνών, καθώς και των λιβαδιών Ποσειδωνίας στη θάλασσα.

Η επίδικη περιοχή, έκτασης 447 στρεμμάτων, αποτελεί τμήμα του οικοσυστήματος του «Ερημίτη», στην Κέρκυρα, στο στενό απέναντι από τις αλβανικές ακτές.Η περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και έχει εξαιρετική οικολογική σημασία καθώς με τα δάση και τις τρεις μικρές λίμνες της αποτελεί καταφύγιο για τα αποδημητικά πτηνά αλλά και τη βίδρα (lutra lutra), (φωτ.) ένα από τα πιο απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, το οποίο προστατεύεται από διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες

Η επίδικη περιοχή, έκτασης 447 στρεμμάτων, αποτελεί τμήμα του οικοσυστήματος του «Ερημίτη», στην Κέρκυρα, στο στενό απέναντι από τις αλβανικές ακτές.Η περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και έχει εξαιρετική οικολογική σημασία καθώς με τα δάση και τις τρεις μικρές λίμνες της αποτελεί καταφύγιο για τα αποδημητικά πτηνά αλλά και τη βίδρα (lutra lutra), (φωτ.) ένα από τα πιο απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, το οποίο προστατεύεται από διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες 2. Στη Συνθήκη της Βέρνης (Ν.1335/1983), η οποία προβλέπει την προστασία της βίδρας και των λιβαδιών Ποσειδωνίας στη θάλασσα.

3. Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικοτόπων 92/43/CEE της 21ης/05/1992 και μεταγενέστερη προσαρμογή 97/62/CE της 27ης/11/1997, που περιλαμβάνουν την προστασία της Posidonia oceanica ως οικότοπο προτεραιότητας 1120.

4. Στη Σύμβαση του Ρίο για τη βιολογική ποικιλότητα (Ν. 2204/1994, ΦΕΚ 59/Α/94).

5. Στο Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/99): Κύρωση της Σύμβασης της Βόνης (23/06/1979) για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών άγριων ζώων.

6. Στο Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παρακτίων Ζωνών της Μεσογείου.

7. Στο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης: Παράρτημα ΙΙ, όπου αναφέρεται η Posidonia oceanica ως κινδυνεύον είδος.

8. Στο Π.Δ./ ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012 που έχει εκδοθεί κατ’ επιταγήν της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

9. Στο Π.Δ. 67/81 (ΦΕΚ 23 Α 1981) «περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και αγρίας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών».

Παράλληλα: Το Χωροταξικό Ιονίων Νήσων εξαιρεί στο χάρτη Π.3 («Ζώνες Ανάπτυξης») την περιοχή του «Ερημίτη» από τη ζώνη «Παράκτιας Τουριστικής Ανάπτυξης». Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την πώληση του «Ερημίτη» πάσχει από έλλειψη σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθώς δεν εκτιμά σωστά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την προστασία της περιοχής από τις προαναφερθείσες διεθνείς συμβάσεις τις οποίες αναφέρει σαν να μην έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης χαρακτηρίζεται από έλλειψη σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθώς δεν εκτιμά ακόμη σωστά τις επιπτώσεις στην ακεραιότητα του παράκτιου οικοσυστήματος και τοπίου και τη γεωμορφολογία της παράκτιας ζώνης, που θα προκαλέσει η κατασκευή μαρίνας, αλλά και η μη αναφερόμενη, αλλά βέβαιη «ανάπλαση» της υπόλοιπης παραλίας.

Χωρίς αιτιολογία

Δεν υπάρχει σαφής και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας, καθώς δεν προβλέπει από πού θα γίνει η υδροδότηση της περιοχής και μάλιστα σε ένα νησί που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού και μέτριας ποιότητας υπογείων υδάτων. Παραβιάζεται ουσιώδης τύπος κανονιστικής πράξης καθώς δεν συνυπογράφεται από τον υπουργό Πολιτισμού, παρ’όλο που στην έκταση υπάρχει αρχαίο μνημείο (Μύλος). Επίσης, δεν περιλαμβάνονται γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Βυζαντινών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της Η’ ΕΠΚΑ, της 21ης ΕΒΑ, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.Μαζί με τη χθεσινή, εκκρεμούν συνολικά 3 Αιτήσεις Ακύρωσης στο ΣτΕ. Οι δύο τελευταίες θα εκδικαστούν τον Μάιο του 2014.

Οι προσφεύγοντες δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν τη παραχώρηση του οικοσυστήματος «Ερημίτης» στην Κασσιώπη Κέρκυρας από το ΤΑΙΠΕΔ, όχι μόνο γιατί είναι παράνομη, αντισυνταγματική, αντικείμενη στο Διεθνές Δίκαιο, επιβλαβής για την Εθνική Οικονομία και επικίνδυνη για την Εθνική Ασφάλεια, αλλά και γιατί προσβάλλει την αξιοπρέπεια των κατοίκων της Κέρκυρας και υποθηκεύει το μέλλον της επόμενης γενιάς.

πηγή