Ξεκινάμε και φέτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: “ΣΥΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΓΥΡΩ ΜΟΥ” / We begin this year too the educational programme : “LIVING WITH THE ANIMLAS AROUND US”


Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο. English translation following greek text.

 

Σχολικό έτος 2015-2016.

Καθώς η νεα σχολική χρονιά βρίσκει τους ρυθμούς της, όσες και όσοι συμετέχουμε στο πρόγραμμα επεξεργαζόμαστε ιδέες για το πως αυτό μπορεί να φτάσει ακόμα πιο μακριά, σε τόπο και σε χρόνο…

Οι δύο ξεχωριστές παγκόσμιες ημέρες, η 2 Οκτώβρη για τα παραγωγικά ζώα και η 4 Οκτώβρη για τα ζώα γενικά, δεν μπορεί να μην μας βάζουν σε σκέψεις για το πως χωρίζουμε μέσα μας, τα ζώα που υπάρχουν γύρω μας.

Λάβαμε και για φέτος την έγκριση για τη διεξαγωγή του προγράμματος στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως κάθε φθινόπωρο, ανοίγουμε τα φτερά μας και ξεκινάμε…

 

Πηγή

 

We begin this year too the educational programme : “LIVING WITH THE ANIMLAS AROUND US”

School Year 2015-2016.

As the new school year finds its rhythm, all of us who participate to the programme we evaluate ideas for the way it can go even further, to every place and time…
The two special universal days, the 2 October for the productive animals and th 4 October for animals in general, can’t keep us from thinking how we seperate, the animals who are around us.
We received this year the approval for the conduct of the programme in primary and secondary schools.
Like every winter, we spread our wings and we begin…