Η Π.Φ.Π.Ο. χορηγός της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ομάδων Χορού ΑμΕΑ./P.F.P.O. sponsor of the 1st Panhellenic Dance Groups Meeting for People with Disabilities


Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο. English translation following greek text.

 

Στις 28 και 29 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα η 1η Πανελλήνια Συνάντηση Ομάδων Χορού ΑμΕΑ και Μεικτών Ομάδων που διοργάνωσε η Καλλιτεχνική Εταιρία “Δρυάδες εν Πλω”.

051

Η 1η Πανελλήνια Συνάντηση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα αποκλεισμού και στην απενοχοποίηση της αναπηρίας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής ώστε να καλλιεργηθεί ένα διαφορετικό κλίμα απέναντι στα άτομα με αναπηρία και τις δυνατότητες που έχουν για κοινωνική και καλλιτεχνική ενσωμάτωση.  Η συνύπαρξη στη σκηνή για πρώτη φορά σε μια τέτοια εκδήλωση ατόμων με αναπηρίες, αποδεικνύει πως η δύναμη της τέχνης μπορεί να διευκολύνει την αισθητική και αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις.

29-06-2014 149

Το κοινό, αλλά και οι συμμετέχοντες γοητεύτηκαν από τις ευφάνταστες χορογραφίες, τις ποικίλες μουσικές επιλογές και τα πολύχρωμα κουστούμια. 

29-06-2014 017

Οι ομάδες χορού ατόμων με αναπηρία μέσα από τα χορευτικά τους δρώμενα, χάρισαν ένα ηχηρό δίδαγμα ζωής, πως η δύναμη, το πείσμα, τα αγνά συναισθήματα, η χαρά, η επιθυμία, το όνειρο και η αγάπη, αποτελούν το μεγαλείο της Ζωής, το οποίο όλοι ανεξαιρέτως δικαιούμαστε να απολαύσουμε.

 

 

Η Π.Φ.Π.Ο., έμπρακτη υποστηρίκτρια της ισότητας-ως αξία δικαιοσύνης και έννοια ανθρωπισμού- και της συνεργασίας διαφορετικών ανθρώπων, συμμετείχε στην εκδήλωση αυτή ως χορηγός.

143

 

Εκπρόσωποι του Φιλοζωικού Ομίλου Καρδίτσας, “Φιλοκάρδι”, παραβρέθηκαν στο σημείο και λειτούργησαν ενημερωτικό περίπτερο για τις δράσεις της Ομοσπονδίας.

Festival 052

Η  Καλλιτεχνική Εταιρία ‘‘Δρυάδες εν Πλω’’ ευχαρίστησε όλους τους ιδιώτες χορηγούς  και τους εθελοντές που στα πλαίσια των πράξεων προσφοράς στήριξαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν στην επιτυχία του.

 

 

P.F.P.O. sponsor of the 1st Panhellenic Dance Groups Meeting for People with Disabilities

 

 

On 28 and 29 June 2014 in Karditsa the 1st national meeting of dance groups of disabled persons and Mixed groups was held organized by the Artistic company “Dryades En Plo” (Dryads on board).

The 1st national meeting aims at raising public awareness on issues of civil exclusion and guilt free disability through active participation in order to cultivate a different climate towards people with disabilities and the possibilities for social and artistic integration. The stage coexistence with persons with disabilities, for the first time at such an event, demonstrates how the power of art can facilitate the aesthetic and harmonious coexistence of people, without discrimination.

The audience and the participants were charmed by the imaginative choreography, the diverse musical selections and the colorful costumes.

The dance groups of people with disabilities through their dancing performances, gave a resounding moral life lesson, that the power, the persistence, the pure emotions, the joy, the desire, the dream and the love, are the greatness of life, which we all are entitled to enjoy.

P.F.P.O., active supporter of equality-as equity value and meaning of humanism-and cooperation of different people, participated in this event as a sponsor.

Representatives of the Animal Welfare Association of Karditsa, “Filokardi”, attended with a information booth on the actions of the Federation.

The Artistic company ‘ Dryads En Plo ” thanked all the private donors and volunteers in the context of their promotional operations which supported the organization and contributed to its success.