Για την εβδομάδα κατάργησης Πειραμάτων σε Ζώα / A PIECE ON WEEK DEDICATED TO BAN ON ANIMAL TESTING

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / Για την εβδομάδα κατάργησης Πειραμάτων σε Ζώα / A PIECE ON WEEK DEDICATED TO BAN ON ANIMAL TESTING