Αίτημα της ΠΦΠΟ για μετακίνηση ζώων ανεξαρτήτως μεγέθους με τα μεταφορικά μέσα της ΣΤΑ.ΣΥ.

Home / Επιστολές / Αίτημα της ΠΦΠΟ για μετακίνηση ζώων ανεξαρτήτως μεγέθους με τα μεταφορικά μέσα της ΣΤΑ.ΣΥ.