Επιστολή της ΠΦΠΟ προς πολιτειακές αρχες για την σωτηρία των 300 και περισσότερων ζώων κάθε είδους αλλά κυρίως γατών στο #Ελληνικό / Letter to state authorities for more than 300 animals, mainly cats, which live in the area of Hellinikon project

Home / Επιστολές / Επιστολή της ΠΦΠΟ προς πολιτειακές αρχες για την σωτηρία των 300 και περισσότερων ζώων κάθε είδους αλλά κυρίως γατών στο #Ελληνικό / Letter to state authorities for more than 300 animals, mainly cats, which live in the area of Hellinikon project