Επιστολή της Π.Φ.Π.Ο. προς τον δήμαρχο Κορινθίας σχετικά με την σίτιση αδέσποτων

Home / Επιστολές / Επιστολή της Π.Φ.Π.Ο. προς τον δήμαρχο Κορινθίας σχετικά με την σίτιση αδέσποτων