Επιστολή της Π.Φ.Π.Ο. προς το Α.Τ. Σερίφου σχετικά με την σίτιση των αδέσποτων

Home / Επιστολές / Επιστολή της Π.Φ.Π.Ο. προς το Α.Τ. Σερίφου σχετικά με την σίτιση των αδέσποτων