Επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα

Share with your friends


Submit
English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ ,

Εκπροσωπώντας δυο από τους μεγαλύτερους φιλοζωικούς φορείς της χώρας ζητάμε με αυτή την επιστολή μας, την άμεση παρέμβασή σας στα όσα διαδραματίζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εν όψει της τροποποίησης του νόμου για την προστασία των ζώων.

Με πλήρη ευθύνη του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τσιρώνη έχει συγκροτηθεί μια κεντρική επιτροπή επεξεργασίας του νόμου από την οποία απουσιάζουν οι φιλοζωικοί φορείς –ο κατ’ εξοχήν πυλώνας της προστασίας των ζώων με θεσμικό ρόλο που προβλέπεται και από τον υπάρχοντα νόμο– ενώ αντίθετα συμμετέχουν διάφοροι συντεχνιακοί οικονομικοί φορείς που αποδεδειγμένα το μόνο που ζητούν είναι η προάσπιση των συμφερόντων τους και όχι η προστασία των ζώων που είναι το ζητούμενο .

Με πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές, ο κ. Τσιρώνης επιδιώκει να καθορίσει αυθαίρετα ο ίδιος τα της εκπροσώπησης των 3 φιλοζωικών ομοσπονδιών της χώρας , αγνοώντας την οργανωτική και προγραμματική αυτοτέλεια των τελευταίων, γεγονός που και οι 3 ομοσπονδίες ευλόγως αρνούνται να δεχθούν και έτσι προχωρά στην αναμόρφωση του νόμου χωρίς αυτές να συμμετέχουν στην κεντρική επιτροπή , που έχει συστήσει.

Φοβούμαστε και έχουμε αρκετές ενδείξεις γι’ αυτό, ότι στο ΥΠΑΑΤ ετοιμάζουν αλλαγές –και μάλιστα αντιευρωπαϊκές– στην κείμενη νομοθεσία, όπως τις συνοπτικές και μη ηθικές ευθανασίες, θεωρώντας ότι έτσι θα λύσουν το θέμα των εκατομμυρίων αδέσποτων στη χώρα μας. Αλλαγές που θα μας γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω. Αλλά και τα άτομα που συμμετέχουν στην επιτροπή του ΥΠΑΑΤ δεν έχουν καμιά ιδεολογική σχέση με την κυβερνώσα Αριστερά και τις προγραμματικές διακηρύξεις της για τα ζώα. Διακηρύξεις που συνετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στην ανοιχτή και δημόσια υποστήριξη, από το μεγαλύτερο μέρος της πολυπληθούς φιλοζωικής κοινότητας, του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015.

Οι πρακτικές που εφαρμόζει ο Αναπληρωτής Υπουργός αλλά και οι θέσεις του δεν ακολουθήθηκαν από κανέναν προηγούμενο υπουργό, αφού πάντα οι αρμόδιοι υπουργοί επέλεγαν ως κύριο και βασικό συνομιλητή τη φιλοζωική κοινότητα και όχι φορείς ξένους με τη φιλοζωία. Έτσι λοιπόν, ως ύστατη καταφυγή, σας ζητάμε, κ. Πρωθυπουργέ, να βάλετε άμεσα τέλος σε αυτά τα σχέδια του υπουργού σας, πριν είναι πολύ αργά – η επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της- και για τα ζώα και για την κοινωνία.

Με εκτίμηση,

Για την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Η Πρόεδρος

Αναστασία Βυσσίνου Μπομπολάκη

Για την Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής – Σαρωνικού

Η Πρόεδρος

Έμμυ Παπαγιαννοπούλου

 

English translation.
Αγγλική μετάφραση.
Dear Prime Minister
Being the country’s largest animal welfare organization, we are asking in this letter for your immediate intervention on what is going on in the Ministry of Agricultural Development and Provisions in view of amending the Animal Welfare Act.
Being fully aware, the Deputy Minister Mr. Tsironis has comprised a committee from which the Animal Welfare Organizations – the basic animal protection pillar, with an institutional role provided by the Law – is absent . On the contrary, various trade economical unions, whose role has been proven to be only their interests’ defense and not the protection of animals, when this is the issue, have been invited to take part in this committee.
With these archaic practices, Mr. Tsironis is trying to arbitrary determine the representation alone, instead of having the presence  of the 3 animal welfare federations in the country, ignoring their organizational and programmatic autonomy, a fact which the three federations reasonably refuse to accept and thus he proceeds reforming the law  without their presence.
We regrettably believe that the Ministry is ready to proceed with changes –Anti-European too – to the existing legislation, such as the concise and non-ethical euthanasia, considering that this will solve the problem of millions of stray animals in our country.
Changes that will take us back many years.
Also, the persons participating in the committee have no ideological connection with the ruling Left wing and its programmatic declarations on animals.
Declarations that largely contributed to the open and public support of most of the large-scale humanitarian community of SYRIZA in the 2015 elections.
The practices applied by the Deputy Minister as well as his position were not followed by any previous minister, since the responsible ministers always chose the animal welfare community as their main and basic interlocutor and not foreign to the animal welfare participants.
So, as a last resort, we ask you, Prime Minister, to put an immediate end to your minister’s plans, before it is too late – the commission has already begun its work – for both animals and society.
Yours sincerely,

 

For the Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation (63 Associations)
And
The Panhellenic Coordination Committee of 146 Animal Welfare Societies

 

The president
Anastasia Vyssinou Bobolaki
The Secretary
Maria Houstoulaki