Επιστολή Paolo De Castro Πρόεδρο Επιτροπής Αγρ. Ανάπτυξης Ε.Ε προς Martin Schulz Πρόεδρο Ευρωκοινοβουλίου

Home / Άρθρα / Επιστολή Paolo De Castro Πρόεδρο Επιτροπής Αγρ. Ανάπτυξης Ε.Ε προς Martin Schulz Πρόεδρο Ευρωκοινοβουλίου