Επιστολή Π.Φ.Π.Ο. Προς Δήμαρχο Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης Για Την Απομάκρυνση Επανενταγμένων Αδέσποτων

Home / Επιστολές / Επιστολή Π.Φ.Π.Ο. Προς Δήμαρχο Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης Για Την Απομάκρυνση Επανενταγμένων Αδέσποτων