Επιστολή Ομοσπονδίας για το περιστατικό με τους σμηνίτες και τη γάτα / PFPO’s letter on the incident of a cat abused by aircraftsmen

Home / Επιστολές / Επιστολή Ομοσπονδίας για το περιστατικό με τους σμηνίτες και τη γάτα / PFPO’s letter on the incident of a cat abused by aircraftsmen