Ένα βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα. ”Το Νομικό Status των Ζώων στην Ελληνική Έννομη Τάξη” του Αστυνομικού Διευθυντή Ηρακλείου κ. Ν. Χρυσάκη / A book that makes a difference: “Legal Status for Animals in Greek Legal System”, written by Heraklion Police Commissioner, Mr. Nikos Chryssakis

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / Ένα βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα. ”Το Νομικό Status των Ζώων στην Ελληνική Έννομη Τάξη” του Αστυνομικού Διευθυντή Ηρακλείου κ. Ν. Χρυσάκη / A book that makes a difference: “Legal Status for Animals in Greek Legal System”, written by Heraklion Police Commissioner, Mr. Nikos Chryssakis