Ένα βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα. ”Το Νομικό Status των Ζώων στην Ελληνική Έννομη Τάξη” του Αστυνομικού Διευθυντή Ηρακλείου κ. Ν. Χρυσάκη / A book that makes a difference: “Legal Status for Animals in Greek Legal System”, written by Heraklion Police Commissioner, Mr. Nikos Chryssakis


English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Ένα βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα.

Το Νομικό Status των Ζώων στην Ελληνική Έννομη Τάξη

Του Αστυνομικού Διευθυντή Ηρακλείου κ. Ν. Χρυσάκη

Πρόκειται για πρωτοβουλία ενός εξαίρετου στελέχους της ΕΛ.ΑΣ και Ανθρώπου, που εξ’ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αναμένεται να τύχει αναγνώρισης στους κόλπους της Ε.Ε μιας και η προσπάθεια αυτή αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία.

Το βιβλίο περιλαμβάνει όλη την ελληνική νομοθεσία για τα ζώα, είναι γραμμένο κατά τρόπο πολύ εύληπτο παραστατικό και συνάμα επιστημονικό.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η έμπνευση και η ενασχόληση του κ. Χρυσάκη με το φιλοζωικό γίγνεσθαι, όπως ο ίδιος λέει, ήταν η Ομοσπονδία μας, οι αγώνες της και οι εθελοντές της, όπως τους γνώρισε μέσα από τις παρουσιάσεις της κείμενης νομοθεσίας για τα ζώα εδώ και χρόνια στα αστυνομικά τμήματα της Κρήτης και όλης της Ελλάδας.

Το βιβλίο δεν αρκείται στην απαρίθμηση νόμων, έχει πολλά παραδείγματα από πραγματικά περιστατικά κακοποίησης ζώων, αποφάσεις δικαστηρίων, πρακτική εφαρμογή ποινικών και διοικητικών υποθέσεων αλλά κυρίως παίρνει θέση στο μείζον ζήτημα της εγγενούς αυταξίας των ζώων, όπως αυτή περιγράφεται στα βιβλία μεγάλων φιλοσόφων για τα δικαιώματα των ζώων.

Η ΠΦΠΟ προλογίζει και στηρίζει ένθερμα το βιβλίο του, το οποίο ήδη μέσω της ΕΛ.ΑΣ και δωρεάν βρίσκεται σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, πολύτιμος σύμβουλος για όλους τους ένστολους συναδέλφους του. Προσδοκά κι άλλοι αστυνομικοί να ακολουθήσουν το παράδειγμά του με πρωτοβουλίες γύρω από την υπόθεση των ζώων και το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ να στηρίξει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια αυτή γιατί πραγματικά είναι ρηξικέλευθη.

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Ποιοί είμαστε

 

This book is an initiative of a great person and important executive of Hellenic Police. We have been informed that the book will be released in European Countries as it is a novelty throughout the European Continent.

It is a graphic and scientific book which includes all Greek animal legislation while it is written in a way that anyone can understand.

According to Mr. Chryssakis, he had been inspired by struggles of PFPO and its volunteers who had met during presentations of existing animal law for years at police departments in Crete and in the rest of the country. Thus, he took the decision to deal with animal issues and their welfare, something we are particularly pleased about.

The book does not only provides a list of Greek animal laws but also includes examples of real animal abuse incidents, court decisions, practical application of criminal and administrative matters. Moreover, it stands on the major issue of inherent self-worth of animals, as it is described in books of great animal rights philosophers.

Also, it is prefaced and fully supported by PFPO and it is proved a valuable councilor for all police officers, available in all police departments. PFPO expects that following Mr. Chryssakis example, there will be initiatives on animal issues by other police officers. It also hopes that the Hellenic Police Headquarters will support this book which is such a groundbreaking effort.

Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation

PFPO’s Profile

 

 

Από την επίσημη παράδοση του βιβλίου στην Μαρια Χουστουλάκη για λογαριασμό της ΠΦΠΟ – On behalf of PFPO, the book was officially delivered to Maria Houstoulaki