Η Εξαιρετική απάντηση του Ευρωβουλευτή κ. Χρυσογόνου

Share with your friends


Submit

Επιστολή έστειλε η Πρόεδρος της ΠΦΠΟ στον Καθηγητή κ. Κώστα Χρυσογόνο (Ευρωβουλευτή) με θέμα την Αναθεώρηση Συντάγματος και Προστασία των Ζώων για να λάβει την εξαιρετική απάντηση του την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016
 

Κύριε Καθηγητά,

Έχουμε επενδύσει πολλές και δυνατές ελπίδες σε σας, τόσο εμείς σαν δευτεροβάθμιος Φιλοζωικός Φορέας όσο και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σ΄αυτή τη χώρα μέσω ημών ότι, στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος θα προωθήσετε και θα επιβάλλετε με το αναμφισβήτητο κύρος σας τη πρότασή σας στην Ημερίδα μας στο Πάρκο Ειρήνης στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2014 με θέμα “Αναθεώρηση του Συντάγματος και Ζώα”.

Σας παρακαλούμε επίσης να μας υποδείξετε, ει δυνατόν, σε ποιους περαιτέρω στο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να απευθυνθούμε, για να προωθήσουμε την πρότασή σας, η οποία αποτελεί και αίτημα κομβικής σημασίας για την φιλοζωική κοινότητα.

Σας ευχαριστούμε θερμά και είμαστε βέβαιοι, ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια στο νέο Σύνταγμα της χώρας να υπάρχει ρητή διάταξη για την προστασία και γιατί όχι και για τα δικαιώματα των ζώων κατ αντιστοιχία άλλων ευρωπαϊκών συνταγμάτων και ιδιαίτερα του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης.

Με μεγάλη εκτίμηση

Η Πρόεδρος της
Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας
Αναστασία Βυσσίνου-Μπομπολάκη

 
Αγαπητή κα. Μπομπολάκη,

σας ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σας σχετικά με την συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας των ζώων. Τη στιγμή αυτή δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο στην κυβέρνηση, εκτός του πρωθυπουργού, στο οποίο να έχει ανατεθεί η συνολική εποπτεία του ζητήματος της συνταγματικής αναθεώρησης. Από πλευράς γνωστικού υπόβαθρου θα μπορούσε να απευθυνθεί κανείς στον Υπουργό Αναπληρωτή Εξωτερικών κ Γιώργο Κατρούγκαλο, αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν συμμετέχει στις εργασίες της άτυπης επιτροπής διαλόγου για την συνταγματική αναθεώρηση, την οποία συγκρότησε με προσωπική του απόφαση ο πρωθυπουργός. Συνεπώς, ίσως θα ήταν καλύτερη ιδέα να απευθυνθείτε στον συντονιστή της επιτροπής κ. Μιχάλη Σπουρδαλάκη και στον κ. Ανδρέα Δημητρόπουλο, καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής. Δυστυχώς, δεν έχω προσωπική γνωριμία με το έτερο διακεκριμένο μέλος της Επιτροπής, τον ηθοποιό κ. Γιώργο Κιμούλη, του οποίου είναι γνωστές οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες, και συνεπώς δεν διαθέτω τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Δεδομένου όμως ότι, όπως έχει ανακοινωθεί, η επιτροπή έχει επιφορτισθεί με τη διεξαγωγή σχετικών «συνελεύσεων» στις επιμέρους περιφέρειες της χώρας, προβλέπεται μια μάλλον μακρά διαδικασία, η οποία είναι άγνωστο αν θα καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση ή απλώς σε συλλογή των απόψεων που θα εκφραστούν από συλλογικούς φορείς και πολίτες. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι η κατά κυριολεξία διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης ούτε έχει δρομολογηθεί αυτή τη στιγμή, ούτε πρόκειται να αρχίσει εωσότου υποβληθεί επισήμως στη Βουλή πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών για τη διαπίστωση της ανάγκης αναθεώρησης. Εξυπακούεται εξάλλου ότι η απλούστευση της αναθεωρητικής διαδικασίας εξαρτάται ανά πάσα στιγμή και από τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος, η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Bουλής που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα και μόνο η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

Από την πλευρά μου επαναλαμβάνω την πλήρη στήριξη μου στην πρωτοβουλία σας για τη θέσπιση ειδικής διάταξης για την προστασία των ζώων στο πλαίσιο της επόμενης συνταγματικής αναθεώρησης, όποτε και αν λάβει χώρα αυτή, όπως είχε εκφρασθεί στην ημερίδα σας στο Πάρκο Ειρήνης στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2014. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν αρκεί η συνταγματική αναθεώρηση, αλλά χρειαζόμαστε και διαφορετικές πολιτικές στην πράξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Όπως έγραψα στο πρόσφατο βιβλίο μου με τίτλο «Πολιτειολογία» (2016), οι ανθρώπινες κοινωνίες θα αντιμετωπίσουν στο εγγύς μέλλον με οξύτερο από ό,τι σήμερα τρόπο το πρόβλημα της ένταξής τους στη φύση. Ο καπιταλισμός έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα σε πρωτόγνωρα στην ιστορία της επίπεδα παραγωγής και πληθυσμού, μέρος του οποίου απολαμβάνει μια υλική ευημερία χωρίς προηγούμενο. Τα επιτεύγματά του όμως στηρίχθηκαν στην κατασπατάληση μη (ή δυσχερώς) ανανεώσιμων φυσικών πόρων, με «παράπλευρο» κόστος την παγκόσμια ατμοσφαιρική και κλιματική αλλαγή, την ταπείνωση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, την αποψίλωση των δασών, την καταστροφική μείωση της βιοποικιλότητας και τελικά την προϊούσα ερημοποίηση της γης. Η κύρια ευθύνη βαρύνει τις προηγμένες βιομηχανικές κοινωνίες, που όμως σπεύδει να τις ακολουθήσει τώρα ο υπόλοιπος κόσμος. Ωστόσο η υπόθεση ότι το παγκόσμιο (μέσο) βιοτικό επίπεδο μπορεί να εξομοιωθεί με εκείνο των «δυτικών» κρατών (δηλ. βόρειας Αμερικής, Ευρώπης και Ιαπωνίας) είναι άκρως επισφαλής, επειδή αγνοεί το πεπερασμένο μέγεθος των φυσικών πόρων του πλανήτη μας. Οι διαστάσεις εξάλλου του προβλήματος είναι τέτοιες, ώστε να είναι αμφίβολο αν η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να δώσει έγκαιρη λύση. Είναι συνεπώς απαραίτητη μια διαρκής διαπραγμάτευση σε παγκόσμιο επίπεδο για το οικολογικό αποτύπωμα κάθε κοινωνίας ξεχωριστά και όλων μαζί, καθώς και έλεγχος τήρησης των συμφωνημένων. Συμπερασματικά δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ανθρωπότητα αποτελεί μέρος της φύσης και συγκεκριμένα μια από τις υφιστάμενες μορφές ζωής/βιοποικιλότητας και ότι δεν είμαστε κατά κανέναν τρόπο «ιδιοκτήτες» της φύσης.

Με εξαιρετική εκτίμηση
Κώστας Χ. Χρυσόγονος