Εγκύκλιος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς όλα τα Α.Τ. της χώρας για την εφαρμογή του Ν.4039/2012

Home / Νομοθεσία / Εγκύκλιος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς όλα τα Α.Τ. της χώρας για την εφαρμογή του Ν.4039/2012