Εγκύκλιος ΑΔΑ 4Α861-ΒΩΟ: ∆ιευκρινήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε.

Home / Νομοθεσία / Εγκύκλιος ΑΔΑ 4Α861-ΒΩΟ: ∆ιευκρινήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε.