Δήμος Αιγιαλείας: Ο ρόλος των δημοτικών κυνοκομείων καθορίζεται απολύτως και ρητώς από την νομοθεσία μας

Home / Επιστολές / Δήμος Αιγιαλείας: Ο ρόλος των δημοτικών κυνοκομείων καθορίζεται απολύτως και ρητώς από την νομοθεσία μας