«Διεθνής Παρασκευή Χωρίς Γούνα»- 29 Νοεμβρίου 2019 / 29th of November 2019: “Worldwide Fur Free Friday”

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / «Διεθνής Παρασκευή Χωρίς Γούνα»- 29 Νοεμβρίου 2019 / 29th of November 2019: “Worldwide Fur Free Friday”