Διαπιστώσεις από φιλόζωους για τα προβλήματα εφαρμογής του Ν.4039/2012 και προτάσεις της Ομοσπονδίας μας.

Home / Επιστολές / Διαπιστώσεις από φιλόζωους για τα προβλήματα εφαρμογής του Ν.4039/2012 και προτάσεις της Ομοσπονδίας μας.