Δελτίο Τύπου για τους αστυνομικούς και στρατιωτικούς σκύλους / Press Release for police and military dogs

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σε social media στα Χανιά για δύο αστυνομικούς σκύλους θα θέλαμε ως Ομοσπονδία να εκφράσουμε μερικές απόψεις για τους σκύλους της Αστυνομίας και του Στρατού.

Το βασικό αρνητικό σημείο είναι, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και κανείς έλεγχος όσον αφορά την απόκτησή τους, τις συνθήκες διαβίωσής τους, την εκπαίδευσή τους, τους κινδύνους που χωρίς την βούλησή υπόκεινται κατά την χρήση τους στις διάφορες “επιχειρήσεις” που λαμβάνουν μέρος, την τύχη τους μετά την “συνταξιοδότησή τους με δεδομένο, ότι αριθμούν πολλές εκατοντάδες και οι υιοθεσίες στην χώρα μας γίνονται όλο και πιο λίγες, με δυο λέξεις υπάρχει αδιαφάνεια γύρω από τον πραγματικό κύκλο ζωής τους.

Η ενημέρωση του φιλοζωικού κινήματος γύρω από τους σκύλους αυτούς προέρχεται μόνο από επίσημες ανακοινώσεις του στρατού και της αστυνομία, που αρκούνται στην ανδρεία που επέδειξε κάποιος σκύλος σε μια επιχείρηση συνήθως μετά τον θάνατο ή την συνταξιοδότησή του’, οι “τιμές” που του αποδίδονται και άλλα παρεμφερή.

Κατά την ίδια έννοια ενημερωνόμαστε για τα πολλά κουτάβια που γεννούν οι θηλυκοί σκύλοι σε όλη την διάρκεια της ζωής τους με ο, τι αυτό πιθανόν να συνεπάγεται, ενδεικτικά δε αναφέρουμε το περιστατικό θηλυκού σκύλου που σε 8 χρόνια γέννησε 43 κουτάβια.

Όπως επίσης από τις ίδιες πηγές πληροφορούμαστε για την “σκληρή και ρεαλιστική ” εκπαίδευση που λαμβάνουν σε όλη τους την ζωή και ότι εκπαιδεύονται στην ” πειθαρχία, τη συνεργασία και την αυτοθυσία”.

Όσον αφορά την εκπαίδευσή τους πληροφορούμαστε από προκηρύξεις των Σωμάτων αυτών στην διαύγεια, ότι εισάγονται – πολλές φορές και παράνομα από εταιρίες που καμία σχέση έχουν με ζώα -οι περισσότεροι από το εξωτερικό μαζί με την προμήθεια πνίχτη ανά ζώο με ο,τι αυτό συνεπάγεται για το είδος της “εκπαίδευσης” την οποία λαμβάνουν, ώστε να γίνουν ” οι ατρόμητοι ήρωες” που διαβάζουμε σε επίσημες ανακοινώσεις.

Θα επιμείνουμε στο θέμα της εκπαίδευσης κάνοντας αναφορά στην υπ αριθμ 107/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει υπογραφεί από τον αρμόδιο υπουργό και η ισχύ της είναι δεσμευτική, όπου ρητά αναφέρεται ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων δεν μπορεί να ασκηθεί νόμιμα μέχρι της έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης , καταργείται δε ρητά κάθε άλλη σχετική διάταξη προϋπάρχουσα του νόμου 4039/12.

Εν κατακλείδι το φιλοζωικό κίνημα δεν επιδοκιμάζει την χρησιμοποίηση των ζώων αυτών σε χρήσεις που είναι έξω από την φύση τους και παρά την βούλησή τους.

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 

Following recent social media releases in Chania about two police dogs, we would like to express our Federation’s views on police and military dogs.

The most negative aspect is that there is no transparency and control on their training and living conditions. Also, there is no control on any potential risks because of their involvement in a series of operations and the future of retired dogs. In other words, there is no transparency on their real life cycle.

Army and police official statements are the sole source of information for the animal welfare movement. The majority of those statements concern the brevity of a dead or retired dog, the honor attributed to those dogs and other similar cases.

There is also information on puppies which were born by female dogs. For instance, a female dog gave birth to 43 puppies in 8 years.

It should be mentioned that their training is quite tough, as they are trained in discipline, co-operation and self-sacrifice. Most of them are illegally imported from abroad with a choke chain which is used in their training.

At this point, a reference should be made to the opinion of the Greek Legal Council (Opinion 107/2016 EU), which is signed by the component Minister and has binding force. According to this opinion, a professional dog trainer is not allowed to work till a relevant Ministerial Decree is issued. Also, any relevant provision which pre-exists the law n. 4039/2012 is abolished.

In conclusion, the animal welfare movement disapproves the fact that those dogs are used against their will and in ways that are contrary to their nature.

 Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation