Βασανιστικός θάνατος δύο ζώων στο κυνοκομείο Σερρών και εξόφθαλμες παρανομίες του Δήμου

Home / Επιστολές / Βασανιστικός θάνατος δύο ζώων στο κυνοκομείο Σερρών και εξόφθαλμες παρανομίες του Δήμου