Βάρβαρα, αιμοδιψή και παγανιστικά έθιμα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ! / End the slaughtering of Lambs on Easter Day

Share with your friends


Submit

Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.
English translation following Greek text.
Τέλος στο βάρβαρο έθιμο της Σφαγής των Αμνών το Αγιο Πάσχα

Ζητούμε να καταργηθεί το βάρβαρο και αποτρόπαιο έθιμο της Σφαγής των Αμνών την Άγια Ημέρα του Πάσχα.

Αν η αιματοθυσία ήταν αποδεκτή σε βάρβαρες κοινωνίες πριν από χιλιετίες, πως μπορεί να είναι και να παραμένει αποδεκτή σε μία εξελιγμένη κοινωνία 21 αιώνες μετά;

Και πόσο παρανοϊκό μπορεί να είναι το επιχείρημα μιας “θρησκευτικής παράδοσης” που απλά και μόνο για συμβολισμό κτηνωδώς αφαιρεί ζωές και χύνει αίμα;

Πόσο μάλλον όταν αφορά την Χριστιανική θρησκεία που κηρύττει την Αγάπη προς όλα τα πλάσματα του Θεού;

Με την ίδια λογική, κοινωνίες του τότε που έκαναν ανθρωποθυσίες στο θεό τους, γιατί δεν τις συνεχίζουν πια ως συμβολισμό;

Γιατί θεωρείται βαρβαρότητα.

Ακριβώς και για τον ίδιο λόγο πρέπει να πάψουν και αυτές οι αιματοθυσίες στην σημερινή κοινωνία.

_________________________________________________________________
End the slaughtering of Lambs on Easter Day

We ask to abolish the barbaric and heinous tradition of the Slaughtering of the Lambs on the Holy Day of Easter.

If the bloodshed was acceptable in barbaric societies millennia ago, how can it still be acceptable in an evolved society after 21 centuries?

And how paranoid is the argument of a “religious tradition” just for a symbolism of brutally taking lives and shedding blood?

Especially as this concerns the Christian religion which preaches love for all God’s creatures?

In this sense, why don’t societies which, ages ago, staged human sacrifices to their god, still continue them today as a symbolism?

Because it is considered barbaric.

For the exact same reason, these bloodsheds should cease to exist in our society of today.