Αποτελέσματα του παιδικού διαγωνισμού μας “καλοκαιρινές εμπειρίες με ζώα” / Results of Children’s Competition. The subject was: “Summer Experiences with Animals”

Home / Άρθρα / Αποτελέσματα του παιδικού διαγωνισμού μας “καλοκαιρινές εμπειρίες με ζώα” / Results of Children’s Competition. The subject was: “Summer Experiences with Animals”