Απομάκρυνση πινακίδας και επιβολή κυρώσεων για την παράνομα αναρτημένη πινακίδα στην Κύθνο.

Home / Επιστολές / Απομάκρυνση πινακίδας και επιβολή κυρώσεων για την παράνομα αναρτημένη πινακίδα στην Κύθνο.