“Άνθρωποι και Ζώα Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη” παρουσιάσεις σε Δημοτικά Σχολεία της Θεσ/νίκης / PFPO’s educational program “People and Animals: Roommates on the same planet”was presented in Elementary Schools in Thessaloniki

Home / Φιλοζωικά Νέα / “Άνθρωποι και Ζώα Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη” παρουσιάσεις σε Δημοτικά Σχολεία της Θεσ/νίκης / PFPO’s educational program “People and Animals: Roommates on the same planet”was presented in Elementary Schools in Thessaloniki