“ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ, ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΛΑΝΗΤΗ”: Καλλιέργεια ενσυναίσθησης στα παιδιά των κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων/“PEOPLE AND ANIMALS: ROOMMATES ON THE SAME PLANET”: Cultivation of empathy for children of the summer camp of Municipality of Patras

Home / Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις / “ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ, ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΛΑΝΗΤΗ”: Καλλιέργεια ενσυναίσθησης στα παιδιά των κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων/“PEOPLE AND ANIMALS: ROOMMATES ON THE SAME PLANET”: Cultivation of empathy for children of the summer camp of Municipality of Patras