ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π.Φ.Π.Ο. : “Η λύσσα της υφυπουργού κας Μακρή και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ κ.ο.κ.”

Home / Επιστολές / ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π.Φ.Π.Ο. : “Η λύσσα της υφυπουργού κας Μακρή και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ κ.ο.κ.”