Άνευ προηγουμένου η συχνότητα φρικτών εγκλημάτων κατά των ζώων: ανοιχτή επιστολή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Home / Επιστολές / Άνευ προηγουμένου η συχνότητα φρικτών εγκλημάτων κατά των ζώων: ανοιχτή επιστολή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.