ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ – ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ / SUSPENSION OF THE DOLPH – DOLPHINS LIKE OCEANSINARIUM LICENSE –

Share with your friends


Submit

English translation following greek text.

Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ η 13η Μαρτίου 2020 για το φιλοζωικό κίνημα της χώρας.

Μια ιστορική μέρα για το φιλοζωικό κίνημα της χώρας μας αλλά και για το ευρωπαϊκό η 13η Μαρτίου 2020.
Με απόφαση της Περιφέρειας αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας του Δελφιναρίου στο Αττικό Πάρκο.
 

Η ΠΦΠΟ  έδωσε την δική της μεγάλη μάχη τόσο σε νομικό και θεσμικό επίπεδο όσο και σε άλλους τομείς εστιάζοντας στις άπειρες διαπιστωμένες από τα αρμόδια όργανα πολεοδομικές  παρατυπίες της πισίνας .για τις οποίες εκκρεμούσαν πρόστιμα συνολικά 1.588.000 ευρώ αλλά και τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις.

Όπως και άλλοι Φορείς ελληνικοί και ξένοι συνέβαλαν τα μάλα σε αυτή την ιστορική απόφαση
Όσο μας αφορά παραθετουμε τις σημαντικότερες από τις πολλές παρεμβάσεις και ενέργειες της ΠΦΠΟ.
1.Την επιστολή μας της 09/05/18 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Τμήμα Δόμησης και Κατεδαφίσεων, την οποία και επισυνάπτουμε.
 
2.Την επιστολή μας της  28/05 /2019 προς το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοικησης με θέμα: Μη εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σπατών, επιστολή μη δημοσιεύσιμη προς το παρόν.
 
3.Καταθέτουμε στο ΣτΕ την συνημμένη αίτηση ακύρωσης της απόφασης Σκουρλέτη που αδειοδότησε το Δελφινάριο, όπου υπάρχει όλο το αμαρτωλό ιστορικό των παραβάσεων του Δελφιναρίου.
Η αιτηση μετά από αναβολές εκδικάζεται τον Μάιο, κορονοιού θέλοντος.
 
Όλα αυτά τα χρόνια η ΠΦΠΟ ασκεί ασφυκτική πίεση για την εφαρμογή της νομιμότητας προς πάσα κατεύθυνση πέρα από την συμμετοχή της στις διαμαρτυρίες αλλά και τις επιστολές της στην εκπαιδευτική κοινότητα να μην πηγαίνουν τους μαθητές σε χώρους εγκλεισμού και βασανισμού άγριων ζώων, ενώ το 2017 κατορθώνει να εκδοθεί επιστολή παραίνεσης από το Υπουργείο Παιδειας προς τις Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις της χώρας για μη επισκέψεις των σχολίων στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
 
Χθες χθες επίσης η ΠΦΠΟ έστειλε την υπ αριθμ 1375/14.03.202Ο επιστολή στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές καθότι το Αττικό Πάρκο αγνοούσε παντελώς στις οδηγίες για μη συνάθροιση του κόσμου και παρέμεινε ανοικτό στο μεγαλύτερο μέρος του. Τα σχόλια δικά σας.

Πλέον ήλθε η στιγμή όλοι μαζί να δώσουμε την τελική μάχη και να κερδίσουμε τον πόλεμο, το οριστικό κλείσιμο πλέον του δελφιναρίου αλλά και του ζωολογικού κήπου εν γένει της επιχείρησης.

Τσίρκο και δελφινάριο τέλος για την χώρα μας.
Κανένα ζώο ήμερο, άγριο, φάρμας κοκ σε κλουβιά.
Τη μεγάλη αυτή νίκη προτείνουμε σαν ΠΦΠΟ να τη γιορτάσουμε όλοι οι φιλοζωικοί φορείς μαζί στο Σύνταγμα μετά τη λήξη της δοκιμασίας που περνάμε σήμερα σαν χώρα.
Τέλος ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ οι φιλοζωικοί οργανισμοί σε συνεργασία με την Περιφέρεια, την οποία οφείλουμε έτσι κι αλλιώς να συγχαρούμε αλλά και άλλες αρχές να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για τα βασανισμένα αυτά ζώα. Και δεν ξεχνάμε και τα 6 δελφίνια που άφησαν την πνοή τους στις πισίνες του Αττικού Πάρκου αλλά και τους δύο ιαγουάρους που δολοφονήθηκαν σχετικά πρόσφατα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

PRESS RELEASE OF PAWEF – 17/03/2020

(The Pan-Hellenic Animal Welfare and Environmental Federation)

HISTORIC DAY the 13th of March 2020 for the Animal Welfare Activity of our country AND FOR THE ANIMALS

SUSPENSION OF THE DOLPHINARIUM LICENSE

DOLPHINS LIKE OCEANS

March 13th 2020 is a historic day for the animal welfare movement of our country and Europe.

By decision of the Administrative District, the Dolphinarium license in Attica Park is suspended.

The PAWEF fought its own big battle both at legal and institutional levels as well as in other sectors, focusing on the infinite number of the pool urban planning irregularities, found by the relevant institutions, for which a total of 1.588,000 euro in fines and final convictions were pending.

Other Greek and foreign bodies contributed greatly to this historic decision.

As far as we are concerned, we quote the most important numerous interventions and actions of PAWEF:

1. Our letter, dated 09/05/18, to the Ministry of the Environment and the Department of Construction and Demolition, which we attach.

2. Our letter, dated 28/05/2011, to the Public Administration Auditors Corps under the title: “Failure to execute an irrevocable judicial decision by the Spata Municipality Building Service”, letter not fit for publishing at present

3. We file to the Council of State the attached application for annulment of the Skourletti decision licensing the Dolphinarium, where all the sinful history of the Dolphinarium violations is included. The request, after postponements, is due in May.

All these years, PAWEF has been pushing for the implementation of legality in every way, beyond its participation in protests and its letters to the educational community not to let students visit the wildlife enclosures and torture, while in 2017, an edition of a letter of encouragement to the country’s Education Departments not to visit the Attica Zoological Park by the Ministry of Education is succeeded.

Also yesterday, PAWEF sent the 1375 / 14.03.202O letter to the competent audit authorities, as Attica Park was completely ignorant of the people’s non-gathering instructions and its biggest part remained opened. Comments are yours….

It is time now for all of us to fight the final battle and win the war, that is the

Circus and Dolphinarium finished in our Country

No animals, domestic, wild, farm, e.t.c. in cages.

Our federation proposes all animal welfare associations to celebrate this victory in the Constitution Square when the hard time our country is undergoing currently will end.

Last but not least, let’s ALL the animal welfare organizations in collaboration with the Administrative District, which we must congratulate, as well as with other authorities, find the best solutions for these endangered animals. And we do not forget the 6 dolphins that died in the Attica Park pools and the two jaguars that were killed relatively recently.

The Pan-Hellenic Animal Welfare and Environmental Federation