Αλλαγές στην ποινική νομοθεσία για θέματα σοβαρών κακοποιήσεων ζώων ζητά η Π.Φ.Π.Ο.

Home / Επιστολές / Αλλαγές στην ποινική νομοθεσία για θέματα σοβαρών κακοποιήσεων ζώων ζητά η Π.Φ.Π.Ο.