ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΦΠΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4039/12

Home / Χωρίς Κατηγορία / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΦΠΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4039/12