Η Π.Φ.Π.Ο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 4039/2012

Home / Χωρίς Κατηγορία / Η Π.Φ.Π.Ο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 4039/2012