Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης αναφέρει ότι τα βαρελόσκυλα απαγορεύονται!

Home / Χωρίς Κατηγορία / Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης αναφέρει ότι τα βαρελόσκυλα απαγορεύονται!