Επιστολή Π.Φ.Π.Ο. Προς Δήμους Της Ελλάδας: “ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ! ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ “ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΩΝ” ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΨΥΧΩΝ!”

Home / Επιστολές / Επιστολή Π.Φ.Π.Ο. Προς Δήμους Της Ελλάδας: “ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ! ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ “ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΩΝ” ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΨΥΧΩΝ!”