ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΑΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ

Share with your friends


Submit
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                              Αθήνα  24-02-2012
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                             Αρ. πρωτ.  :605/22966
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
 
 
ΠΡΟΣ : Όμιλο Κυνοφίλων Αθηνών
              ΤΘ 109
              19014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
 
  Δ/ΝΣΗ ΚΑΦΕ
Τμήμα              : Α
Ταχ. Δ/νση       :  Αχαρνών  2                                         
Ταχ. Κωδικας  :   10176                                                                                                         
Πληροφορίες   : Αναστασία Αρβανίτη
Τηλ.                  :     210 212 5741                                                                                                         
Fax                    :      210 8231267                                                                                                                                                                     
ΘΕΜΑ    : «Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς »
ΣΧΕΤ     :  Το με ημερομηνία 21-02-2012 έγγραφό σας  
  Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το θέμα εγγράφου σας  , σας ενημερώνουμε  τα εξής:

Η συμμετοχή ζώων που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό  , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Νόμου 4039/2012 (Α 15), σε κάθε είδους έκθεση, απαγορεύεται ρητά, χωρίς να προβλέπει οποιαδήποτε εξαίρεση ή μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 Σε ότι αφορά την παρ. 1  του άρθρου 16, η πρόβλεψη ότι «κάθε κτηνιατρική πράξη ή στείρωση του ζώου με θεραπευτικό σκοπό δεν θεωρείται ακρωτηριασμός», θεσπίστηκε προκειμένου να αποποινικοποιηθούν οι πράξεις αυτές και έτσι οι πολίτες που αναγκάστηκαν να υποβάλλουν το ζώο τους σε τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις να μην υφίστανται τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του Νόμου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι σε προηγούμενο σημείο της συγκεκριμένης παραγράφου ο ακρωτηριασμός χαρακτηρίζεται ως κακοποίηση των ζώων .Κατά συνέπεια τα δύο αυτά άρθρα δεν συνδέονται μεταξύ τους .

 

 
                                                                                 Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ/ΝΣΗΣ
 
Με fax &
ταχυδρομείο                                                                           ΧΡΥΣ. ΔΗΛΕ