ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Home / Χωρίς Κατηγορία / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ