ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΦΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4039/12

Home / Χωρίς Κατηγορία / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΦΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4039/12