“Άνθρωποι και Ζώα Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη”παρουσίαση στο 12ο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου / PFPO’s educational program “People and animals: Roommates on the same planet” was presented at the 12th Primary School in Zografou Municipality

Home / Φιλοζωικά Νέα / “Άνθρωποι και Ζώα Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη”παρουσίαση στο 12ο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου / PFPO’s educational program “People and animals: Roommates on the same planet” was presented at the 12th Primary School in Zografou Municipality